پکیج آموزش انلاین

آموزش تعمیرات به صورت حضوری

توضیحات کلی و مزیت های آموزشی در کایوش :

آموزش به صورت کاملا عملی در محیط کارگاه انجام می شود